wp669c4bce.jpg
Multimedia presentaties
wp507e0950_02.jpg
Zilverzandlaan 15
7764 AS Zandpol
(Emmen)
Nederland

Tel: 0591-552792
Fax: 0591-553130

Info@trilithon.nl
wp2d0b0855_02.jpg
Overige toepassingen 3D Visualisaties
3D visualisatie van een verbouwing

Voordelen van visualiseren voor verbouwen:

• Uw verbouwing voor uzelf van te voren laten visualiseren, schept veel meer duidelijkheid over het beoogde eindresultaat.
• Door eerst een visualisatie te laten maken, ontstaat tevens inzicht in eventuele ontwerpfouten, zodat daar tijdig op kan worden ingespeeld.
• Dergelijke fouten van tevoren onderkennen, bespaart u vaak veel geld.
• Tijdens het maken van de visualisatie kan uw ontwerp worden aangepast en geoptimaliseerd.
3D visualisatie is derhalve een krachtige
ontwerp-tool.
3D visualisatie t.b.v. Welstand

Uw verbouwingsplannen in 3D tonen aan de welstand kan vaak veel discussies vermijden. Immer de 3D visualisatie laat vrijwel niets aan de verbeelding over en geeft een natuurgetrouwe indruk van “things to be”.
TRILITHON voorziet bovendien haar 3D visualisaties van een deskundige beschrijving van alle maatvoeringen indien gewenst, waarmee aangetoond wordt dat het ontwerp voldoet aan de zg. loketcriteria van een specifieke gemeente.
Bij eventuele afwijking van deze loketcriteria kan met behulp van een 3D visualisatie veel duidelijker worden beargumenteerd waarom hiervoor gekozen is, door de visuele vergelijking van de diverse opties in het ontwerp. Hierdoor heeft u een veel grotere kans op het maken van een eventuele uitzondering op de regelgeving van een gemeente.
Voorbeelden:
wp5112c427_02.jpg
wpd671ee1f_02.jpg
Voorstel voor een paardenverblijf in twee mogelijke opstellingen.
De fotomontage toont tevens de ligging t.o.v. bestaande objecten.
Klik op een foto voor een vergrootte weergave.
Voorstel voor een naambord op de gevel van een pand met de status van beschermd dorpsgezicht.

Klik op een afbeelding voor een vergrootte weergave.


Goedkeuring van de welstand volgde direct na bezichtiging van de visualisatie.


Na realisatie:
wp8009c5af_02.jpg
wp8bd7bcaf_02.jpg


wpdcd9d222_02.jpg